เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ

เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ เช่น เด็กหญิงปวดสะโพก 6 เดือน  หรือ เด็กหญิงปัสสาวะบ่อย อ่านต่อ วารสารชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย http://thaipe […]

หนังสือโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ปี2561

จำหน่ายหนังสือโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ปี2561 จำหน่ายราคาเล่มละ 250 บาท วิธีการสั่งซื้อ -โอนเงินมายังบัญชีสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิช […]

การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการ Rama EndocrineUpdate 2019 ครั้งที่ 8 เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง […]