กำหนดการสอบประจำปี 2562

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ

สอบข้อเขียน 

– MCQ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

– สอบอัตนัย เวลา 13.00-16.00 น. ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

สอบรายยาว

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562  (สถานที่ในการสอบจะแจ้งแพทย์ให้ทราบ)

สอบปากเปล่า

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ