เรียน  สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

เรียน  สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ตามที่ แพทย์หญิงชุตินธร  ศรีพระประแดง สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการศึกษา […]