ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกที่เข้ารวมประชุมงาน Academic Endocrine Weekend 2562

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกที่เข้ารวมประชุมงาน Academic Endocrine Weekend 2562 Theme Dinner ในปีนี้คือ อาละดิน ขอความร่วมมือในการแต่งกายใน Theme ดังกล […]