พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ. 2563

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ(Endocrine Society Award for Distinguished Research in Endocrinology) ปี พ.ศ. 2563

จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ของ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok

 

มีผู้ที่ได้รับรางวัล 3 ท่าน ดังนี้ 

 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายแพทย์ปิติ อินทะพันธุ์

 

  รางวัลที่ 2 ได้แก่ แพทย์หญิงชุตินธร ศรีพระประแดง

 

 รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายแพทย์บวรคุณ ตันติวุฒิกุล          (ส่งผู้แทนรับ)

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ