แนวทางจัดการน้ำตาลแบบผู้ป่วยนอกในผู้เป็นมะเร็งของอังกฤษ

แนวทางจัดการน้ำตาลแบบผู้ป่วยนอกในผู้เป็นมะเร็ง ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นหลายอวัยวะ และผู้เป็นมะเร็งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการ […]

นิยามใหม่ภาวะเบาหวานสงบ

การคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้เป็นเบาหวานบางราย ทั้งจากการปรับพฤติกรรมชีวิตอย่างเข้มงวดหรือจากการได้รับการรักษาด […]