ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสรรหาสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสรรหาสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ Masterly Fellow of The Royal College of Physicians of Thailand (MFRCPT) ปิดรับสมัคร วั […]

คำแนะนำเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน พ.ศ. 2564

คำแนะนำเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน ข้อบ่ […]