การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปีการฝึกอบรม 2566

    การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปีการฝึกอบรม 2566   รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1-31 ตุลา […]

กำหนดการงานประชุมประจำปี 2565 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

  กำหนดการประชุมประจำปี 2565 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ  ห้องบอลรูม โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok   […]