คำแถลงเสนอการเปลี่ยนชื่อเรียกโรคเบาจืดในต่างประเทศ

คณะทำงานเพื่อการเปลี่ยนชื่อโรคเบาจืดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้แก่  The Endocrine Society, European Society of Endocrinology, Pituit […]