งาน Basic Endocrinology for Fellowship

งาน Basic Endocrinology for Fellowship

วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน หรือ สแกน QR

https://docs.google.com/forms/d/18wnvcIT3T5dlcYu94Am2jYyPxXt0YMNKopgnxQj15K8/closedform

 อัตราค่าลงทะเบียน ONSITE เท่านั้น

* สมาชิกสมาคมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
* ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ