การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 38

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 38

วันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

 

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน หรือ สแกน QR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsTqGSmjP9divSxrfvO9VwhOeLAMTp_XSgmxThy84fSoX5Yg/closedform

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ