วันกระดูกพรุนโลก 20 ตุลาคม

20 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกระดูกพรุนโลก เนื่องจาก 1 ใน3ของผู้หญิง และ 1 ใน 5 ของผู้ชาย ที่อายุมากกว่า  50 ปี ประสบปัญหากระดูกพรุนและกระดูกหักจากโรคกระ […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2566 (อัพโหลด Case)

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข […]