การวินิจฉัยและรักษาก้อนเนื้องอกต่อมใต้สมองที่ผลิตฮอร์โมน prolactin

Diagnosis and management of prolactin-secreting pituitary adenomas: a Pituitary Society international Consensus Statement

  • Prolactinoma เป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองที่ผลิตฮอร์โมน prolactin จากเซลล์ lactotrophs พบมากเกือบ 50% ของเนื้องอกต่อมใต้สมองทั้งหมด พบได้มาก อายุ 25–44 ปี เพศหญิงพบมากกว่าชาย 3 เท่า โดยเพศหญิงก่อนหมดประจำเดือนพบมากกว่าเพศชายในอัตราส่วนถึง 5:1 ถึง 10:1 
  • อัตราส่วนระหว่าง macroprolactinomas (ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 10มิลลิเมตร) และ microprolactinomas (ขนาดน้อยกว่า 10มิลลิเมตร) ประมาณ 1:8 ในเพศหญิง และ 4:1 ในเพศชาย โดย Microprolactinomas มักไม่ค่อยลุกลาม ต่างจาก Macroprolactinomas โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศชาย ซึ่งควรได้รับการติดตามต่อเนื่องใกล้ชิด
  • อาการ ได้แก่ น้ำนมไหล Galactorrhoea ประจำเดือนผิดปกติ ไม่มีประจำเดือน หรือ ความรู้สึกทางเพสลดลง Loss of libido and/or infertility หรือ พบก้อนบริเวณ sellar จากภาพรังสี ร่วมกับ hyperprolactinaemia 
  • ภาพถ่ายรังสี แนะนำให้ทำ MRI บริเวณ pituitary gland เพื่อการวินิจฉัย ติดตามการรักษาด้วยยา หรือติดตามหลังผ่าตัด 
อ่านเนื้อหา https://www.nature.com/articles/s41574-023-00886-5?fbclid=IwAR1mspLP9iKcs9zMP6FTucuX-vmq52fTWw0j8h4ZMSYcMlUWCqzmFuTt1zs_aem_AXWN41pbqc87LHFYhD9G86-0KaHfpYvOPsSk5ZWg9K43s4axaSvQ9WZoUmbXTsMpQVc
PRL
การวินิจฉัย
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ