ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบ 1

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับฝึกอบรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2567

รายละเอียดดังนี้

 1. วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์แพทยสภา  http://www.tmc.or.th/tcgme    พร้อมโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1,400 บาท (โอนเงินเข้าบัญชี SCB เลขที่ 016-2-85763-6 ชื่อบัญชี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย)  พร้อมรวบรวมเอกสารการสมัคร รายละเอียดดังนี้
   1.   ใบสมัคร 
   2.   เอกสารหลักฐานการสมัคร    คลิก 
   3.   หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
   4.   แบบสอบถามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  คลิก

  จัดเรียงเอกสารทั้งหมดในไฟล์เดียวกัน  ตัวอย่าง คลิก

ส่งมาที่ E-mail  webmaster@thaiendocrine.org  ภายในวันที่  1 พฤศจิกายน 2566

     2. สถาบัน ตรวจสอบหลักฐานใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2567 พร้อมแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

    3. สถาบัน ส่งผลการคัดเลือก มายังสมาคมต่อมไร้ท่อฯ เพื่อต่อราชวิทยาลัยฯเสนอไปยังแพทยสภา ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

    4. แพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1  ภายในเดือนมีนาคม 2567

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ