การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39

วันที่ 10-12 กรกฏาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน หรือ สแกน QR

https://docs.google.com/forms/d/1OKa6xnTzwBxePfP5jTA_MPD4Sz8E64rosJoLd2I7Zqc/closedform

* อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และหนังสือ)

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ