งาน Integrative Medicine for Endocrinologist

งาน Integrative Medicine for Endocrinologist

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน หรือ สแกน QR

https://docs.google.com/forms/d/16VBBr3eAFhVawqVDoKibFcR0WBiyztn9WC7xux-MAL4/closedform

* จัดในรูปแบบ onsite เท่านั้น

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ