การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39 วันที่ 10-12 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2567 (เพิ่ม Case+เฉลย)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2566 (เพิ่มเคส+เฉลย)

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเรียนเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย งานประชุม Interhospital Endocrine Con […]