ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ