จำหน่ายหนังสือวิชาการต่อมไร้ท่อฯ

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย มีหนังสือวิชาการต่อมไร้ท่อ วางจำหน่าย ดังนี้   1. หนังสือโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฎิบัติ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2559 (ราคาเ […]

ภาพบรรยากาศงานประชุมอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฎิบัติ ครั้งที่ 28

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 28  ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิม […]